Om os

Vi arbejder for:

  • At skabe forståelse og samarbejde mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig Kommune

  • At give flygtninge, indvandrere og danskere gensidig indblik i hinandens kulturelle og sociale baggrund.

 

  • At støtte samarbejdet mellem offentlige myndigheder, institutioner, organisationer og andre som beskæftiger sig med indvandrer- og flygtningeforhold.

 

 

Bestyrelsen 2016

Gunvor Fink Møller - formand

Sven Højgård

Birgit Kallesøe

Eva Danville

Edith

Suppleant.

Suppleant:

Revisor: Birthe Balle

Revisorsuppleant: Elisabeth Heibøl

Nye medlemmer er velkomne!!

Kunne du tænke dig at være med til at skabe kontakt mellem danskere og udlændinge der bor her i Lemvig kommune?

 

KONTAKT

Kontakt os, hvis du vil høre mere!

Formand Gunvor Fink Møller

 

Mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

Lidt om forhistorien...

 

I 1994 blev der oprettet et flygtningecenter i Nr. Nissum og lige siden har der været borgere, som har gjort et frivilligt integrationsarbejde. Det frivillige arbejde blev formaliseret i foreningen, der fik navnet Integrationsforeningen. Da Lemvig Kommune overtog integrationsforpligtelsen i 1999 opstod der et tæt samarbejde mellem kommunen og Integrationsforeningen.

 

Integrationsforeningen har som formål at fremme den brede integration i lokalsamfundet af flygtninge/indvandrere og medvirke til dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning.

 

Foreningen har søgt §115 midler via kommunen.

 

Foreningen har i 2001 indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, hvorved medlemmerne bl.a. bliver tilbudt relevante temadage og generel opdatering på flygtningeområdet.

 

I kontakten med de frivillige har flygtninge/indvandrere mulighed for at tale og forstå mere dansk og lære danske normer og traditioner at kende, så de bedre kan begå sig i det danske samfund. Lektiehjælp, arrangementer og besøg er blandt de opgaver Integrationsforeningen arbejder med

 

Integrationsforeningens medlemmer mødes en gang om måneden. Kommunens integrationsmedarbejder kan efter aftale deltage i møderne og fungerer som kontaktperson til kommunen. Integrationsmedarbejderen kan også henvende sig til Integrationsforeningen, hvis denne får kendskab til flygtninge/indvandrere, der gerne vil have kontakt med foreningen.

 

Integrationsforeningen har to medlemmer i Integrationsforum.

I 1994 blev der oprettet et flygtningecenter i Nr. Nissum og lige