2013

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Vores målsætning: "at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Årsberetning 2013

 

Flygtningesituationen:

Her sidst på året 2013 er der kommet en stor gruppe flygtninge fra Syrien, således at der nu er

6 ægtepar med i alt 11 børn

11 enlige mænd fra Syrien hvor de 2 bor i Lemvig og de 9 er boligplaceret på kollegier i Nr. Nissum

1 kvinde fra Congo med 4 børn

1 kvinde fra Syrien med 2 børn

1 enlig mand fra Afghanistan

Det er længe siden at en så stor gruppe flygtninge er kommet til Lemvig på samme tid.

Foreningen har haft god kontakt med flygtningene fra Burma, som nu har været her mere end 3 år og derfor er uden for integrationsperioden og flere går på VUC eller på SOSU uddannelsen . Mange burmesiske mænd havde arbejde på slagteriet i Struer men er desværre blevet arbejdsløse.

 

Den daglige indsats

Integrationsforeningen har nu 25 medlemmer. Nogle er kontaktpersoner og har aftaler med familierne andre er lektiehjælpere på Christinelystskolen og andre bakker op om arrangementer m.m.. Der er afholdt 10 medlemsmøder på Ungdomsgården.

Vi har et godt samarbejde med Lemvig Kommune. De første punkter på vores dagsorden involverer nyt fra Kommunen og afklaring af spørgsmål vedr. flygtninge. Nogle frivillige giver en hjælpende hånd med når der skal køres til undersøgelser m.m.

 

Lektiecafeen på Christinelystskolen

6 -8 voksne flygtninge har benyttet sig af lektiehjælpen. Vi har været 6 lektiehjælpere, der har bakket op om tiltaget. Gamle flygtninge, der nu går videre på VUC har hårdt brug for hjælp.

 

Aktiviteter i 2013

Hvordan var dit første møde med Lemvig?

I foråret samarbejdede Integrationsforeningen med Biblioteket om et arrangement, hvor flygtninge fra Lemvig kom til orde og fortalte om, hvordan de havde oplevet mødet med Danmark og Lemvig. Flygtninge fra Congo og Syrien og Burma deltog og det blev en rigtig god aften for de ca. 30, der var mødt op. Enkelte fik lyst til at blive frivillig. Og da der hele tiden kommer nye lige her midt i Lemvig. Der var interview med Gerda Nissen og Anne Marie Haulrik (nyansat sagsbehandler i kommunen) og undertegnede, så der var meget PR om foreningen ved dette arrangement. Vi fik også trykt en ny folder om Integrationsforeningen ved den lejlighed.

Modtagelse af nye syriske familier

Vi arrangerede også et møde med de første syriske familier, der kom til Lemvig. Vi serverede suppe og fortalte lidt om Integrationsforeningen og dens formål. Da Kommunen havde sørget for en tolk var det muligt at syrerne fortalte om, hvor i Syrien de kom fra og at de alle var kurdere. Et kort på væggen hjalp med kommunikationen. Det var fint for os frivillige at høre lidt om syrernes baggrund

 

Tur til Legoland.

Tænk det lykkedes at skaffe penge til en tur i Legoland for 52 voksne og 36 børn, der alle havde lavet en tegning af Gram slot, så de fik en gratis billet. Det var et stort arbejde at få alle børn til at forstå at de skulle lave en tegning af Gram slot. Vi sendte et billede rundt og der blev tegnet mange forunderlige slotte og ind kom alle i Legoland lørdag den 4 maj i fint vejr. Alle havde en dejlig familiedag og det blev en helt igennem god dag. Takket være økonomisk støtte fra Lions Damer og Nordeafonden og Vestjysk Bank lykkedes det at komme så mange af sted.

 

FDF hytte tur på Gjellerodde

1– 4. juni havde kommunens integrationsmedarbejdere arrangeret en lejrtur til FDF hytten på Gjellerodde for udvalgte flygtningebørnefamilier. Mange frivillige bakkede op om arrangementet med hjælp med forskellige aktiviteter , kørsel ,snobrødsdej, kager m.m. Det blev dejlige dage med godt samvær på tværs af alder og kultur.

Tur til Klosterheden

I september arrangeredes en tur til Klosterheden med en travetur med træer, blomster, svampe og myresnak undervejs. Kaffe og saft ved Møllesøen. 12- 15 deltog.

 

Besøg på nr. Nissum Efterskole

I november havde vi et besøg på Nr. Nissum Efterskole, hvor børnene kunne lege i deres store hal venligt passet på af 6 elever ,mens vi voksne blev vist rundt på skolen.

Kaffe og mere snak til sidst og stor glæde over de mange muligheder på en efterskole og stor gæstfrihed fra skolens side.

 

Sang og musik på Lemvig Gymnasium

1.december var der mulighed for at synge og spise æbleskiver på Lemvig Gymnasium.- Alle børn synger i den danske børnehave og i skolen. Her kunne forældre være med og lære de sange børnene kender.

 

Mange nye flygtninge

I løbet af december måned er der ankommet flere flygtninge fra Syrien, der nu udgør en stor gruppe, samt en familie fra Congo . Vi glæder os til at lære dem at kende.

 

Så 2014 venter med nye opgaver og udfordringer.

Tak til alle

 

7.1.2014 Gunvor Fink Møller

 

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.