2012

Vores målsætning: "at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Formandens beretning om foreningens aktiviteter 2012

 

Flygtningesituationen

I 2012 er der kommet 2 nye flygtningefamilier fra Syrien. En mor med 2 børn og et ægtepar med 2 børn.

I 2012 er flere af burmeserne blevet færdige på sprogskolen og er flyttet eller flytter fra byen .

Foreningen har kontakt med flygtninge på 32 adresser i Lemvig. Nogle har været her i en del år, men bakker stadig op om vore arrangementer og andre er stadig under integrationsperioden og dermed har Lemvig Kommune ansvar for at de kommer godt i gang.

Mange af flygtningene er nu i praktikker ude i samfundet og et fåtal er på Moeskærvej.

De fleste flygtninge i Lemvig kommer fra Burma . Nogle Congo enkelte fra Afghanistan og nu også fra Syrien.

Den daglige indsats.

Integrationsforeningen har nu 20 medlemmer. Alle er interesseret i arbejdet med flygtninge i Lemvig. Nogle er aktive med lektiehjælp på Christinelystskolen, andre er kontaktpersoner og atter andre vil gerne bakke op om arrangementer og være med når der er brug for en ekstra hånd.

Der er afholdt 10 medlemsmøder på Ungdomsgården.

Samarbejdet med Lemvig Kommune er i god gænge. Integrationsforeningens medlemmer mødte talrigt op til Kommunens tværfaglige møde med fokus på traumatiserede familier og undervisnings af børn fra disse familier.

Lektiecafeen på Christinelystskolen

9 voksne flygtninge har benyttet sig af tilbuddet. 6 danske lektiehjælpere har meldt sig til opgaven. Til afslutningen før jul blev det besluttet at fortsætte onsdage fra 16 -18. første gang bliver den 9. januar.

Samarbejdet med Integrationsforum.

2 af integrationsforeningens medlemmer er med i det af Kommunen nedsatte Integrationsforum.

Der har i 2012 været flere initiativer , hvor flygtningene var velkomne.

* Rundvisning på Cheminova

* Mongolsk kulturuge på Bovbjerg

* Internationalt samvær i roklubben

* Svampetur i Klosterheden

Aktiviteter i 2012.

Kontaktfamilierne har året igennem lavet forskellige besøg og aktiviteter med flygtningene.

Årets bustur gik i år til Mønsted Kalkgruber og Viborg Domkirke og Dollerup bakker. 70 deltog i turen. Vejret var smukt og Dollerup bakker gjorde stort indtryk på nogle af Burmeserne, der ”følte sig hjemme”

Burmeserne holdt Shan nytårsfest og inviterede til fest , Vores årlige Lysfest blev derfor udsat til Kyndelmisse i Februar

2013 venter på os med nye opgaver og udfordringer

Tak til alle

8.1.2013 Gunvor Fink Møller

 

 

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.