2010

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Vores målsætning:

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

 

Årsberetning 2010

Integrationsforeningen i Lemvig

 

Den daglige indsats

I 2010 har det især været især de nye flygtninge fra Burma, som er blevet bakket op, også i sommerferien, idet Poul har sørget for undervisning i dansk og fortsættelse af sprogskoledansken for de nye.

 

Foreningen har stadig 15 medlemmer og der er meget stort fremmøde ved de månedlige medlemsmøder i alt 11 i år.

 

Alle medlemmer af foreningen har bidraget på forskellig vis ud fra foreningens formål. De fleste flygtningefamilier har en personlig kontakt og derved har vi en fornemmelse af hvordan det går for de enkelte med skolegang og arbejde og det daglige liv i familien. Denne viden og erfaring er af stor værdi . vi har også i år haft et tæt samarbejde med Else Olesen fra Lemvig Kommune, der deltager i første halvdel af vore medlemsmøder.

 

Flygtningesituationen

 

Flygtningegruppen fra Burma består af familier med børn og en flok enlige unge mænd. De nye flygtninge fra Burma, der er kommet i 2010 taler ikke samme sprog som de ”gamle” og er heller ikke alle med i det kristne fællesskab. DE er imidlertid positive og ivrige efter at lære dansk. En familie har fået deres 2 sønner familiesammenført efter 3 års adskillelse og det tegner til at de er kommet godt i gang på Christinelystskolen .

 

Lektiecafeen på Christinelystskolen

 

Lektiecafeen på Christinelystskolen er kommet godt i gang i 2010. Efter et skoleår med økonomisk støtte fra en biblioteksansøgning, besluttede Christinelystskolen at fortsætte og selv finansiere en tovholder efter sommerferien med tilbud om 1 times lektiehjælp om onsdagen og 1 time om torsdagen og nu for elever fra 3. klasse. De 3 voksne, der kom regelmæssigt fik lov at fortsætte, men ellers har Christinelystskolen ikke mulighed for tilbud for de voksne flygtninge. Lektiehjælperne er meget glade for at ære med og Gunvor har deltaget med jævne mellemrum.

 

Det er et meget dejligt sted i deres åbne mediatek. Integrationsforeningens medlemmer kan bakke forældrene op om at børnene benytter sig af den mulighed, og kommer hver gang, for der er meget at lave også selvom man ikke lige har lektier.

 

Aktiviteter i 2010

 

Foreningen har arbejdet med

 

 • flygtningegruppen fra Burma samt fra Afghanistan, Congo, Irak, Mongoliet og Syrien
 • lektiehjælp også i sommerferien for nye flygtninge fra Burma
 • studiehjælp til voksne
 • råd og vejledning om ansøgninger
 • møder og samarbejde med Christinelystskolen
 • opbakning af lektiecafeen på Christinelystskole
 • kontakt med folkeskoler
 • flygtninges transport problemer ved at bo i vores udkantsområd
 • formidling af computere og tv-apparater m.m.
 • formidling af møbler m.m.
 • at medinddrage flere nydanskere i Integrationsforum

 

Integrationsforum ny etableret i 2010

 

2 af foreningens medlemmer har sammen med 2 med flygtningebaggrund været aktive i Integrationsforum, hvor integration og integrationsemner sættes på dagsordenen og hvor folk med flygtningebaggrund og indvandrerbaggrund medinddrages i samtalen.

 

Der har i 2010 været afholdt 6 møder heraf 2 indkaldt af Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget. 2010 er året hvor et nyt forums medinddragelse af flere udlændinge er blevet drøftet og vedtaget.

 

Kommunen indkaldte o novmber til et borgermøde og der kom 30 deltagere. Shahta fra Struer fortalte om sin vej ind i det danske, med 10 års undervisningserfaring på gymnasium niveau i matematik i Bagdad.

 

15 nydanske borgere fra Lemvig kommune meldte sig som interesserede i at deltage i det nye Integrationsforum.

 

 

Integrationsforum ny etableret i 2010

 

2 af foreningens medlemmer har sammen med 2 med flygtningebaggrund været aktive i Integrationsforum, hvor integration og integrationsemner sættes på dagsordenen og hvor folk med flygtningebaggrund og indvandrerbaggrund medinddrages i samtalen.

 

Der har i 2010 været afholdt 6 møder heraf 2 indkaldt af Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget. 2010 er året hvor et nyt forums medinddragelse af flere udlændinge er blevet drøftet og vedtaget.

 

Kommunen indkaldte o novmber til et borgermøde og der kom 30 deltagere. Shahta fra Struer fortalte om sin vej ind i det danske, med 10 års undervisningserfaring på gymnasium niveau i matematik i Bagdad.

 

15 nydanske borgere fra Lemvig kommune meldte sig som interesserede i at deltage i det nye Integrationsforum.

 

Integrationsforeningens arrangementer

 

 • Velkomstmøde for de nye burmesere på Ungdomsgården
 • International cafeaften i Husflidskælderen, med præsentation af medlemmer i Husflidsforeningen og forskelligt håndarbejdebullet International mongolsk aften med musikere fra Mongoliet i teltet i Bovbjerg
 • Tur til Hjerl Hede
 • Tur til Gjellerodde
 • Tur til AQUA i Silkeborg og Himmelbjerget med 66 deltagere
 • Udtalesjov i husflidkælderen
 • Papirflet i husflidskælderen
 • Lysfest på Ungdomsgården med sange, fortælling og lys med 70 deltagere

 

Integrationsforeningen formidler viden og erfaringer omkring integration.

 

Skoler, seminarium, foreninger og interesserede henvender sig til foreningen for at få oplæg eller mulighed for at høre om flygtninge og integration og ofte også for at få kontakt med flygtninge, der selv kan fortælle og svare på spørgsmål.

 

Flere medlemmer var aktive i Dansk Flygtningehjælp indsamling her i november.

 

2010 - et år med nye opgaver og nye flygtninge

 

Tak for et spændende samarbejde med stor hjælpsomhed og virkelig god opbakning af hinanden og forståelse for at vi alle påtager os de opgaver som enhver har tid og kræfter til.

 

Tak til jer alle

 

Gunvor Fink Møller

 

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.