2008

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Vores målsætning:

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

 

Årsberetning 2008

Integrationsforeningen i Lemvig

 

Den daglige indsats

2008 har været et år, hvor flygtningene fra Burma har optaget en stor del af arbejdet sammen med de flygtningefamilier fra Congo og Afghanistan og enkelte der for længst er ude over integrationsperioden, men stadig har brug for støtte.

 

Foreningen har 16 medlemmer og der er meget stort fremmøde ved de månedlige medlemsmøder i alt 11 i år.

 

2008 er året, hvor Else Smidt er død. Hendes gå-på mod og igangsættende kraft tænker vi med glæde på. Æret være hendes minde.

 

Alle medlemmer af foreningen har bidraget på forskellig vis ud fra foreningens formål. De fleste familier har en personlig kontakt og derved har vi en fornemmelse af hvordan det går for de enkelte med skolegang og arbejde og det daglige liv i familien. Denne viden og erfaring er af stor værdi .

 

Flygtninge fra Burma

 

Der er nu i alt 14 voksne og 7 børn fra Burma og sammen med en enkelt ung mand fra Afghanistan udgør de en ny gruppe i Lemvig.

 

Det nye er at flere af de voksne får arbejde på slagteriet i Struer og derfor har meget lidt kræfter og tid til at lære sprog og samfundsforståelse.

 

Foreningen har afholdt flere møder i Det Blå Hus hvor en tolk kunne hjælpe med forståelse af lønseddel ,skat , husudgifter m.m. Behovet for en ugentlig kontaktmulighed med kommunen blev afdækket og opfyldt af kommunen.

 

Sprogskoleundervisning kan vanskeligt kombineres med arbejde på slagteriet. Takket være frivillig bistand med kørsel til sprogskolen lykkes det for flere af de arbejdende burmesere at nå frem til de 6 dansk-undervisningslektioner de bliver tilbudt om ugen.

 

Aktiviteter i 2008

Foreningen har arbejdet med

 • den ”nye” flygtninge gruppe fra ”Burma”,
 • lektiehjælp til børn og voksne
 • studiehjælp til voksne
 • samfundsorientering i samarbejde med Lemvig Kommune
 • kontakt med folkeskoler
 • flygtninges transport problemer ved at bo i vores udkantsområde
 • formidling af computere og tv-apparater
 • formidling af møbler m.m.

2 af foreningens medlemmer har sammen med 2 med flygtningebaggrund været aktive i det nye Integrationsforum, hvor integration og integrationsemner sættes på dagsordenen og hvor folk med flygtningebaggrund og indvandrerbaggrund medinddrages i samtalen.

 

Der har i 2008 været afholdt 6 møder heraf 2 indkaldt af Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget. 2008 er året hvor forslaget om Lemvig Kommunes integrationspolitik har været til høring

 

Der er udarbejdet et idekatalog til folkeskolerne omkring formidling af dansk skolearbejdsform og forældremødetraditioner m.m. til flygtningeforældre, der endnu ikke har så mange danskkundskaber.

 

Arrangementer

Vi har lavet arrangementer i lokalområdet og medinddraget lokale

 • Bovbjerg fyr
 • Skovture
 • Besøg med kaffedrikning hos forskellige danske familier
 • Tur til Tangeværket
 • Tværkulturelt møde i Århus
 • Julefest med 70 deltagere

Årets tur til Århus

50 børn og voksne deltog. En tur med Danmarkshistorie omkring Århus Domkirke og naturhistorie og geografi omkring Naturhistorisk Museum

 

Integrationsforeningen formidler viden og erfaringer omkring integration

 

Skoler, seminarium, foreninger og interesserede henvender sig til foreningen for at få oplæg eller mulighed for at høre om flygtninge og integration og ofte også for at få kontakt med flygtninge, der selv kan fortælle og svare på spørgsmål.

 

Samarbejde med Dansk flygtningehjælp

 

I november afholdt vi et møde med Bente Bondebjerg, der gennemgik den nyeste lovgivning omkring nyankomne flygtninge og fortalte hvordan det foregår når nye flygtninge bliver interviewet i flygtningelejren i det land de bebor. Flygtninge skal i dag måles på deres ”integrerbarhed” i det danske samfund og ikke på deres humanitære behov. Lovgivningen strammes år for år, så det er svært at få en plads i det danske samfund hvis man er ødelagt af krigsoplevelser eller lignende.

 

Medlemmer fra integrationsforeningen i Ringkøbing deltog i mødet.

 

Og flere medlemmer var aktive i Dansk Flygtningehjælp indsamling her i november.

 

2008 - et år med nye opgaver og nye flygtninge, der straks kommer på arbejdsmarkedet og har svært ved at lære dansk.

 

Tak for et spændende samarbejde med stor hjælpsomhed og virkelig god opbakning af hinanden og forståelse for at vi alle påtager os de opgaver som enhver har tid og kræfter til.

 

Tak til jer alle

 

Gunvor Fink Møller

 

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.