2007

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Vores målsætning:

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

 

Årsberetning 2007

Integrationsforeningen i Lemvig

 

 

Den daglige indsats

2007 har været et år spændende år for vores forening, med Det Blå Hus som vores sted og vi har forsøgt os med forskellige aktiviteter.

 

Foreningen har 18 medlemmer og der er meget stort fremmøde ved de månedlige medlemsmøder i alt 11 i år.

 

Alle har bidraget med en indsats ud fra foreningens formål. Og vigtigst af alt, vi har en personlig kontakt til de fleste flygtningefamilier i Lemvig og derved en fornemmelse af hvordan det går for de enkelte med skolegang og arbejde og det daglige liv i familien. Denne viden og erfaring er af stor værdi og der gøres en meget stor indsats med det arbejde.

 

Lektiehjælp

Vi har forsøgt at afdække behovet for mere lektiehjælp især til skolebørnene. De frivillige gør en stor indsats, men ofte er behovet større . Vi har forsøgt at samarbejde med Biblioteket om en lektieordning på Biblioteket idet der er afsat penge i Dansk Flygtningehjælp til at Biblioteket kan indrette et sted, men vore flygtningebørn og unge kommer ikke regelmæssigt på biblioteket og der er i det hele taget ikke børn og unge nok til at sætte et sådant apparat i gang. Vi har forsøgt at finde lærerstuderende, men selv om de gerne vil er tiden knap med alt det der skal nås på læreruddannelsen, så vi har ikke formået at sætte flere tiltag i gang i år.

 

Aktiviteter i Det blå Hus

Målet har i 2007 været at formidle en større kontakt mellem danskere og flygtninge. Mange flygtninge har efterhånden været her i en del år og vil gerne lære flere danskere at kende i stedet for kun at mødes med hinanden.

 

Kvindeklubben først på året bestod derfor altid af lige mange flygtningekvinder og danske kvinder og vi mødte og snakkede om vores medbragte håndarbejde og smykker og ting fra hjemmet og med det som udgangspunkt kom alle til orde med deres fortælling.

 

Debat møder om "integration" som forberedelse til oprettelsen af et integrationsforum var vigtige møder i første halvår

 

Grillkomsammen hvor Poul som så ofte før kom med friske ørreder blev en dejlig juni aften.

 

Kontakt med det omliggende samfund

 • 8. marts i kulturhuset i Holstebro blev en dejlig aften, hvor vi var 12 her fra Lemvig. Spisning, sang og dans var på programmet og vi mødtes med mange kvinder fra Holstebro og omegn.
 • Skovens dag blev i år til familieture for enkelte familier idet det store arrangement lå langt herfra
 • Børn og voksne boltrede sig i bakker og ved stranden på Venø .
 • Besøg hos en landmand i Hygum med efter følgende kaffebord
 • Togtur til Thyborøn med besøg på Kystcentret og med gåtur langs molen og ved havnen
 • Besøg på Hygum Kirkegård med fortælling om kirkens og begravelsesskikke i Danmark
 • Bustur til Ribe med vægt på Danmarks geografi med marsken og Holmsland Klit og på Danmarks historie omkring vikinger og domkirken
 • Besøg i klasseværelse på Christinelystskolen og samtale om klasseværelsets indretning og dansk pædagogisk tænkning med nogle af mødrene efter skoletid
 • Jargal deltager i Husflidsforeningens juleudstilling i 14 dage i december

Modtagelse at nye flygtninge fra Burma

I august ankom 12 nye flygtninge fra en flygtningelejr i Malaysia. Foreningen "hjalp" kommunen med at lave hønsekødsuppe og ris, da de ankom lige fra Malyasia og takket være Pouls utrættelige forarbejde og gode kontakt kom de hurtigt med til arrangementer og ture og nogle fik ekstra lektiehjælp. De kom med på turen til Ribe, hvor Integrationsforeningen havde mobiliseret deres burmesere og tænk de kendte hinanden fra flygtningelejren og anede ikke at de nu skulle mødes i Ribe i Danmark. Det var en stor oplevelse for os alle.

 

Nyt tiltag med Lemvig Kommunes nedsættelse af et Integrationsforum

6.september blev det første møde afholdt på Lemvig Rådhus. Medlemmer af rådet er udpeget af Kommunen og i rådet er der

 

2 medlemmer fra Integrationsforeningen

2 medlemmer med flygtningebaggrund

1 medlem med indvandrerbaggrund

1 medlem fra daginstitutionsområdet

1 medlem fra skoleområdet

1 medlem folkeoplysningsudvalget

1 medlem fra erhvervslivet

 

Formålet er

 • At opsamle og videreformidle viden om integration
 • At udveksleerfaringer omkring integrationsarbejdet
 • At inspirere til aktiviteter, der fremmer integrationen for borgerne i Kommunen
 • At rådgive det politiske niveau på spørgsmål omkring integration

Integrationforum skal afholde 6 møder om året og heraf er de to på Rådhuset hvor kommunens arbejdsmarkeds og integrationsudvalget deltager.

 

Der har nu været afholdt 3 møder med fokus på begrebet integration og skoleområdet og mødernes referater bliver sendt til Kommunen og Integrationsforeningens medlemmer til videre drøftelse med flygtningefamilier m.fl.

 

Vi håber i dette arbejde at være med til at åbne op for en større medinddragelse og større dialog.

 

Interesse for integration og integrationsforeningens arbejde.

Der har i året løb været ønske om at høre om integration i forskellige sammenhænge i Lemvig Kommune.

 • Kirkehusets torsdagsformiddagsmøde
 • KFUM og K´s møde for voksne
 • Nissum Seminariums forskellige hold
 • Folkeskoler der gerne vil høre om hvordan det er at være flygtning i Danmark og om integration
 • Ladies Circle Lemvig, hvor 3 flygtninge/indvandrere fortalte om at være ny i DK.

Foreningen har igen i år deltaget i Dansk Flygtningehjælps årsmøde på Vingstedcentret

Og flere medlemmer var aktive i Dansk Flygtningehjælp indsamling her i november.

 

Samarbejde med Lemvig Kommune

Foreningen har reageret på Kommunens afskedigelse af deres mangeårige medarbejder Rene Andersen, idet vi står meget uforstående overfor et så drastisk skridt. Rene Andersen var en meget afholdt samarbejdspartner, hvilket har betydet et helt unikt samarbejde mellem Lemvig Kommune og integrationsforeningen gennem årene.

 

Kommunen har nu kun en erfaren integrationsmedarbejder.

 

2007 - et år med nye opgaver og med farvel til flere af vore kendte flygtningefamilier, der flytter for at komme nærmere venner og uddannelses- og arbejdsmuligheder.

 

Tak for et spændende samarbejde med stor hjælpsomhed og virkelig god opbakning af hinanden og forståelse for at vi alle påtager os de opgaver som enhver har tid og kræfter til.

 

Tak til jer alle

Gunvor Fink Møller

 

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.