2006

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Vores målsætning:

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Årsberetning 2006

Integrationsforeningen i Lemvig

 

Den daglige indsats

 

2006 har været et år spændende og udfordrende år for vores forening, med Det Blå Hus som vores sted og vi har forsøgt os med mange forskellige aktiviteter.

 

Foreningen har 17 medlemmer og der er meget stort fremmøde ved de månedlige medlemsmøder i alt 11 i år.

 

Alle har bidraget med en indsats ud fra foreningens formål. Og vigtigst af alt, vi har en personlig kontakt til de fleste flygtningefamilier i Lemvig og derved en fornemmelse af hvordan det går for de enkelte med skolegang og arbejde og det daglige liv i familien. Denne viden og erfaring er af stor værdi og der gøres en meget stor indsats med det arbejde.

 

Aktiviteter i Det Blå Hus

 

Der har været afholdt forskellige aktiviteter hver søndag i første halvår og hver 14. lørdag eller søndag i andet halvår. Der har været et vekslende fremmøde, men når der har været få har der været tid til mere snak med den enkelte. De frivillige har indbudt til søndagens emne og mange frivillige er kommet forbi for at få en snak. Derved er det lykkedes at lære hinanden bedre at kende på tværs af familierne og frivillige. Vi har også bestræbt os på at deltage inddrage vores lokalområde, Behovet for disse weekend møder er ikke så stort mere, så derfor forsøger vi i 2007 at ændre strukturen

 

Af søndagsarrangementer kan nævnes:

 

Fastelavn, gækkebreve, besøg på Lomborg Efterskole, skovens dag, kreativ dag med decoupage, m.m., tallotteri.

 

Endelig en togtur til Thyborøn

 

35 børn og voksne deltog i en togtur til Thyborøn med besøg på Jyllandsakvariet

 

2 faste traditioner er sommerens grillfest og julefesten . Her mødes vi rigtig mange. Der synges og snakkes og vi er gode til at hjælpe hinanden med alt det praktiske

 

Sommerferie på Læsø

 

Allerede ved begyndelsen af året startede et udvalg med at forberede en sommerferie tur til Læsø og formidle oplysninger om Læsø og en sådan tur samt søge penge til det. Formålet var at give familier en mulighed for at komme hjemmefra i ferien og møde sommerferiestemning og livet på en campingplads.

 

Et udvalg lagde et stort arbejde i at søge midler til denne sommerferietur for familier og trods en del problemer og meget arbejde fra udvalgsmedlemmerne blev antallet af flygtninge nøjagtigt det antal, der var bestilt hytter og færgebilletter til 40 i alt. Hver familie fik en hytte på campingpladsen i Vesterø havn og det fungerede bare flot i det fine vejr og med megen hjælpsomhed omkring fællesmåltider og gode ture rundt på øen og stor glæde af de cykler, der blev lejet, og som man måtte deles om. Det var dejligt at opleve at danskere og flygtninge faldt i snak i køkkenet , ved hytterne og ved bålet og der var meget stor hjælpsomhed i fællekøkkenet, da vi optog megen plads til vores 39 personers fællesmåltid, hvor vi havde utrolig mange hjælpere rundt ved bordene, og der var absolut ingen sure miner, men humør og hjælpsomhed og imødekommenhed, fra alle sider. Alle familier sad uden for deres hytter til aftalt tid, da campinghytterne skulle checkes før afrejse, og der var stor ros til alle og pinligt rent overalt, så angsten for ”de fremmede” blev gjort til skamme og den campingplads vil nok gerne modtage en sådan gruppe en anden gang.

 

Økonomien hang fint sammen takket være tilskud fra Tips og Lottomidler ,Dansk flygtningehjælp, lokale midler og foreningens midler.

 

En stor tak til udvalget, for deres indsats.

 

Temaaftner i Det Blå Hus

 

I årets løb har der været afholdt forskellige slags temaaftener med det formål at gøre flygtningen til centrum lade ham/hende komme til orde

 

 

- 3 møder, hvor flygtningene fortalte om deres lande, Afghanistan, Iran og Tunesien

 

Det var en stor udfordring for flygtningene at fortælle på dansk, og spændende at høre om deres land og det de synes var vigtigt at fortælle. Stuen i det Blå Hus var fyldt til disse aftner, og det var velgørende at lade flygtningene komme til orde.

 

- 2 møder om integrationspolitik og om integrationsråd :

 

den 29. april med arbejdsmarkedschef Sylvia Fredenslund fra Lemvig Kommune

 

den 29. november med socialrådgiver Mahes, medlem af integrationsrådet i Holstebro, der kom med oplæg om integrationsrådets arbejde og muligheder og her deltog følgende fra Lemvig Kommune

 

Anne Mette Lund - direktør for Beskæftigelse og Integration

 

Formand for Socialudvalget, Bodil Jensen V1

 

+ byrådsmedlemmerne:

 

Kenneth Bro, Socialdemokraterne

 

Karsten Bjerg, V1

 

Vagn Thode Nielsen, V2

 

Flere flygtninge, frivillige og interesserede var mødt op, så vi måtte hente ekstra stole

 

En god aften med stor spørgelyst fra alle sider og en engageret oplægsholder.

 

 

Integrationsforeningen har været med til at fremme forforståelsen af hvad et integrationsråd er og kan bruges til og er i dialog med Ny Lemvig Kommune om en evt. oprettelse af et integrationsråd i 2007, der kan sikre at der løbende sættes fokus på problemstillinger vedr. integration.

 

 

- 1 møde med fagligt indhold : Om PTSD krigstraumer og familien

 

Ved psykolog Poul Anker Møller

 

- 8 eftermiddage for kvinder på barselsorlov

 

mødtes om at bruge det danske sprog.

 

Samarbejde med Dansk flygtningehjælp

 

- Årsmødet på Vingsted Centret

 

To medlemmer deltog i marts. Et møde med gode foredragsholdere og god erfaringsudveksling og debat de frivillige imellem .

 

- Møde med konsulent Bente Bondebjerg på Kulturhuset i Holstebro

 

om nye regler for udlændinge mht. statsborgerskab.

2 medlemmer deltog

 

- Møde om Frivillig Rådgivningen på Kulturhuset i Holstebro

 

Orientering om rådgivningen i Dansk Flygtningehjælps regi. En jurist, en socialrådgiver og en psykolog står til rådighed hver anden torsdag fra kl. 16-18 på kulturhuset i Holstebro

 

- Indsamling den 12. november,

 

hvor flere medlemmer deltog i samarbejdet med Orla Andersen, der igennem mange år har stået som tilrettelægger af indsamlingen i Lemvig området.

 

Andre initiativer

 

Hjælp til kontingent for flygtningebørn i sportsforeninger. Dette er en mulighed, som der allerede i januar blev fulgt op på, således at kommunen er med i at få ansøgningerne ekspederet.

 

 

Dolgian- pigen fra Mongoliet der ankom til Danmark som 15 årig, 2 måneder efter at den danske lovgivning var ændret således at man nu er voksen som 15 årig og derved ikke kan få familiesammenføring

 

Der har været afholdt en underskriftsindsamling til fordel for Dolgiens familiesammenføringsansøgning med 2623 underskrifter. Lokale politikere og skolefolk har været involveret og sagen er endt i retten, men desværre er der ikke mulighed for dispensation, således at året 2006 afsluttes med at Dolgian har fået meddelelse om udvisning og hjemrejse. Et års arbejde slutter på denne måde, en stor indsats er gjort af flere medlemmer af foreningen og andre lokale folk, men …. Nu findes der andre veje for at støtte den 18 årige pige med uddannelse i hjemlandet ,idet der er oprettet en selvstændig forening: ”Dolgions venner” og der er etableret en kontakt til en dansker, der arbejder i Mongoliet og har indvilliget i at være kontaktperson.

 

 

2006

 

Et indholdrigt år

 

Et spændende samarbejde med stor hjælpsomhed og god opbakning til hinanden og godt samarbejde med Kommens repræsentant .

 

Tak til jer alle

 

 

10.1.07

 

Gunvor Fink Møller

 

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.