2003

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Vores målsætning:

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

 

Generalforsamling i Integrationsforeningen Lemvig, den 19. januar 2004

 

Formandens beretning

 

Efter sidste generalforsamling blev Søren Ræbild valgt som formand for bestyrelsen. Men da Søren i november måned flyttede fra Lemvig, besluttede vi i bestyrelsen, at jeg kunne træde ind som formand i hans sted i ugerne frem til denne generalforsamling og jeg fremlægger dermed formandens beretning for den forløbne periode.

 

Vi har haft endnu et godt og aktivt år i Integrationsforeningen i 2003.

 

Lidt statistik for året:

  • Vi har haft 9 møder i Svirrebommen som har været præget af utrolig flot fremmøde på trods af manges fyldte kalendere.
  • Bestyrelsen har herudover mødtes 5 gange.
  • Hertil kommer en livlig korrespondance pr. e-mail.
  • Vi har stået for 4 arrangementer for flygtninge og frivillige:

1. Grill-fest i juni i Nr. Nissum, som blev en succes på trods af regnvejr og ikke så stort fremmøde

 

2. Haunstrup udflugt i august – også vellykket med stor opbakning

 

3. Fest m. spisning og folkedans i oktober, som endte med at måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger

 

4. Julefest, som blev en kanon succes. Vi holdt fast i de kendte traditioner fra tidligere år, men to ting var med til at gøre julefesten sammenhængende og festlig: En stålfast tovholder i form af Else Schmidt og besøg af en dygtig tryllekunstner. Desuden resulterede vores invitation af den lokale presse i en flot omtale med billeder og interview i Lokalavisen og Folkebladet. Dette er en vigtig markedsføring af vores frivillige arbejde og kan være med til at skabe opmærksomhed omkring det stykke arbejde vi gør og sikkert også bane vej for nye medlemmer.

 

 

Antallet af frivillige ligger fortsat på godt 20, men tallet gemmer en udskiftning af medlemmer – vi har i 2003 budt velkommen til 7 nye

 

 

2003 har i øvrigt været præget af et fortløbende arbejde med at lave en ”Køreplan til introduktion af nye medlemmer”, hvilket er frugten af mange overvejelser og input. Der er kommet et godt redskab ud af denne 1. version, som kan medvirke til at alle nye medlemmer bliver modtaget på en god og engageret måde med en introduktionssamtale med bestyrelsesmedlemmer og evt. René, efterfølgende opfølgning og mulighed for en ”føl-ordning”.

 

 

2003 har også givet anledning til overvejelser om faste regler for kørselspenge, foranlediget af ændringer i DF’s politik /budget for kørepenge.

 

 

Vi har igen søgt om et større tilskud fra Lemvig kommunes §115-midler øremærket til frivilligt socialt arbejde og krydser fingre for afgørelsen!

 

 

Jeg oplever, at vi har en god forening – der er masser ideer på banen - til noget vi kan gøre bedre eller helt anderledes, vi prøver løbende at lære af de erfaringer vi gør os, vi har plads til nogle gode diskussioner af hvordan vi prioriterer vores tid og inddrager flygtningefamilierne mere. På den baggrund vil jeg gerne slutte af med forhåbningen om at vi går ind i en lige så god ny sæson.

 

 

 

Anette Colding Brun

 

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.