2015

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Årsberetning 2015

 

Flygtningesituationen

2015 har været præget af rigtig mange flygtninge fra Syrien, der alle har fået asyl og især i andet halvår er strømmet også til Lemvig Kommune. Ligeledes er der kommet mange flygtninge fra Eritrea. Det har betydet at kommunen har boligplaceret 24 enlige flygtninge fra Syrien og Eritrea i Nr. Nissum på kollegieværelser. Mange søger familiesammenføring og når deres familier kommer er de rykket til Lemvig, idet boligplaceringen på kollegierne er midlertidige.

Alle flygtninge er nu asylflygtninge.

Lemvig Kommune har ændret deres politik således at man fremover også vil boligplacere familier i Nr. Nissum. Hvad det vil betyde for børnenes skolegang er uafklaret.

 

Den daglige indsats

Foreningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, vi er nu 45 medlemmer. Nogle er kontaktpersoner for familier, andre er lektiehjælpere for voksne på Christinelystskolen, andre hjælper til ved arrangementer og møder. Et nyt initiativ i år er ”snakke dansk” med flygtningene på jobværkstedet, hvor flygtningene skal være 2 dage om ugen, hvis de ikke har en praktikplads. Alle frivillige byder ind med den tid, de kan bruge på frivilligt arbejde.

Vi har holdt 10 medlemsmøder.

Vi har et godt samarbejde med Lemvig kommune. En af kommunens medarbejdere mødes med os til fællesorientering og drøftelse den første time af vore medlemsmøder.

Frivillige giver gerne en hånd med, når kommunens ansatte beder om hjælp til nogle at deres aktiviteter.

Foreningens kommunikation foregår på mail.

 

Kontakt og samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

2015 blev året, hvor vi bad om at måtte mødes med udvalget og deltog i 2 af deres møder. Vi havde mange forslag til dem. Vores store ønske var et lokale og at man udnyttede tiden på jobværkstedet til at orientere om Lemvig Kommunes virksomheder og institutioner og gav flygtningene mere dansk-tale mulighed. Vi ønskede også mere information i aviserne om fakta om flygtninge i Lemvig Kommune, idet vi som frivillige møder meget uvidenhed. Endvidere opfordrede vi kommunen til at afholde et borgermøde.

Politikerne lyttede. Vi fik et lokale på den gamle Handelsskole.

Der blev skrevet gode fakta oplysninger i lokalavisen.

Der blev holdt borgermøde i Nr. Nissum med knap 100 deltagere

 

”Kultur på Tværs”

har vi kaldt vores lokale på Handelsskolen, og det har givet mulighed for mange aktiviteter.

Marts var måneden hvor vi fik lokalet. Det blev efterhånden gjort hyggeligt med sofaer og hylder og legetøj og inden året var omme fik vi den store sal stillet til rådighed, så vi rigtig kan boltre os --- et år !!!!!!!

Lokalet har været mødested og fyldt med aktivitet

 • modermålsundervisning af Arif, der ønsker at de kurdiske børn skal lære kurdisk
 • musik undervisning ved Arif
 • emne-eftermiddage –
 • snakke dansk
 • tur på havnen
 • om lægebesøg, kontakt med sygehus m.m.
 • penge og bank
 • normale reaktioner på det at være flygtning
 • danskundervisning ved Rania, en frivillig bakkede op
 • Rania arrangerede besøg af syriske flygtninge fra Struer
 • sommerfest med mad og musik fra mange lande. Alle bidrog med mad der blev sat på et fælles bord
 • fælles-familie-kaffe-kage-bord arrangemen , hvor borgere i Lemvig inviteredes gennem annonce og sedler på biblioteket. 100 deltog
 • gymnastik for kvinder

 

Lektiecafe mm.

Nu er det unge fra Eritrea, der benytter sig af lektiehjælp på Christinelystskolen.

Et nyt initiativ i 2015 er, at frivillige har tilbudt at snakke dansk 2 gange om ugen fra kl. 10- 12 på jobværkstedet på Moeskjærvej. Det har været til stor glæde for de mange flygtninge og for medarbejderne på Jobværkstedet. Almen dansk og mulighed for at tale dansk med nogen er formålet.

Et andet initiativ har været at få en lektiecafe op at stå på Seminariet i Nr. Nissum. 4-5 studerende og HF elever har meldt sig og en af de studerende der bor på kollegiet er tovholder. De unge fra Eritrea, der bor på kollegiet møder gerne op. Der er lagt en plan for foråret, så vi håber at de studerende holder ved.

 

Andre aktiviteter i 2015

 • Kaffemik søndag den 19.april, hvor danske familier opfordredes til at invitere en flygtningefamilie eller enlig på en kop kaffe i deres hjem. 18 danske familier bød til kaffe og hentede og bragte flygtningene. Formålet var at flere danskere åbnede op for at lære en flygtning at kende.
 • Tur med bus til Bovbjerg Fyr. Mange oplevede havet for første gang. Fint vejr og kaffe på fyret samt musik og boldleg i haven. En hest blev et stort hit. Mange fik lov at sidde på den.
 • Togtur til Thyborøn. Vi fyldte 3 togvogne. God tid på akvariet og siden strand tur med megen hop fra de store bunkers
 • Tur til Klosterheden og skovlegepladsen
 • Tiltag i samarbejde med bibliotek og skoler m.m.
 • Foredrag i samarbejde med biblioteket og Kulturelt samråd og Dansk Flygtningehjælp om Eritrea ”Drømmen der brast” ved Dorte Broen, der har boet og arbejdet på ambassaden i Eritrea i 1 år. Flygtninge fra Eritrea deltog og præsenterede sig. 60 deltagere.
 • Flygtninge på besøg på Nr. Nissum Efterskole, der lavede en musical om emnet flygtninge gennem tiderne. Eleverne var delt i grupper fik flygtninge med i gruppen og stillede spørgsmål til dem
 • Invitation til fodboldkamp på Nr. Nissum Efterskole en søndag eftermiddag.
 • 3 flygtninge på besøg på Kongensgård Efterskole
 • Aftale om at flygtninge i Nr. Nissum på kollegierne kan benytte Seminariets svømmehal mandag, tirsdag, torsdag kl. 19-20 for 150 kr. i januar til juni 2016
 • Introdag på Lemvig bibliotek
 • Deltagelse i borgermødet i Nr. Nissum arrangeret af kommunen

 

Mødet med de mange nye flygtningefamilier fra Syrien og Eritrea

Uge efter uge mødes de frivillige kontaktpersoner de nye flygtninge, der skal finde sig til rette i vores kommune og vores land. Andre flygtningefamilier er i årets løb flyttet fra Lemvig efter deres 3 års integrationsperiode, hvor de skal blive i kommunen. Vi ønsker det bedste for dem de nye steder i Danmark og glæder os over deres taknemmelighed over den gode start de fik i Lemvig.

Rigtig mange nye flygtninge venter på kontakt og danske samtalepartnere i 2016

 

Tak til alle for arbejdet og for godt samarbejde i 2015

Godt nytår

Gunvor