2014

Vores målsætning

 

"at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Kontakt Integrationsforeningen:

 

Formand Gunvor Fink Møller

Grummesgårdparken 25

7620 Lemvig

Telefon: 9789 1511

Mobil: 6177 2633

E-mail: fink.gunvor@gmail.com

 

Årsberetning 2014

 

Flygtningesituationen

2014 har været præget af rigtig mange flygtninge fra Syrien, der alle har fået asyl og især i andet halvår er strømmet også til Lemvig Kommune. Ligeledes er der kommet flere store familier fra Congo. Det har betydet at kommunen har boligplaceret 16 enlige flygtninge fra Syrien i Nr. Nissum på kollegieværelser og en enkelt Congofamilie bor ligeledes i Nr. Nissum.

De øvrige familier med børn bor alle i Lemvig. Det er nyt at Lemvig Kommune modtager så mange flygtninge, der selv er flygtet og har fået asyl og familiesammenføring. De tidligere år har det være FN kvoteflygtninge især fra Burma.

 

 

Den daglige indsats

Foreningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, vi er nu 34 medlemmer. Nogle er kontaktpersoner for familier, andre er lektiehjælpere for voksne på Christinelystskolen, andre hjælper til ved arrangementer og møder. Alle byder ind med den tid, de kan bruge på frivilligt arbejde.

Vi har holdt 10 medlemsmøder.

Vi har et godt samarbejde med Lemvig kommune, en af kommunens medarbejdere mødes med os til fællesorientering og drøftelse den første time af vore medlemsmøder.

Frivillige giver gerne en hånd med, når Kommunens ansatte beder omhjælp til nogle at deres aktiviteter.

Foreningens kommunikation foregår på mail.

 

Lektiecafeen på Christinelystskolen

6 -8 voksne flygtninge har benyttet sig af lektiehjælpen onsdag kl. 16- 18. Vi har været 6 lektiehjælpere, der har bakket op om tiltaget. Gamle flygtninge, der nu går videre på VUC har hårdt brug for hjælp.

 

Aktiviteter i 2014

• International fest på Ungdomsgården

o Fællesspisning , hvor alle kommer med mad , som sættes på et fællesbord og præsenteres .

o En tryllekunstnerforestilling og musik og dans. Et udvalg med folk fra Syrien og Burma og Congo havde planlagt festen.

• Et besøg hos Cykel- Mads

• Kurdernes Jævndøgnsfest Newrus blev fejret på Ungdomsgården med fortælling om denne gamle festtradition , nationalsange og forårssange og masser af kurdisk musik og dans.

• Bededagsferien med hytteferie for flygtningefamilier i Jespershus Blomsterpark. 47 voksne og børn deltog og boltrede sig i 3 dage med aktiviteter, fællesspisninger og samvær i det strålende vejr

• Tur til Himmelbjerget med sejltur til Silkeborg blev en stor oplevelse for børn og voksne . Solen skinnede på hele turen mens det regnede hjemme i Lemvig

•Syrien før krigen: Arrangement på Lemvig Bibliotek med oplæg af journalist Malene Fenger-Grøndahl. 7 af vore kurdiske flygtninge bidrog i samtalen efter pausen. 90 deltog i mødet. En overvældende tilslutning, som satte fokus på det land ,som de mange syriske flygtninge kommer fra. Vi samarbejdede med både Biblioteket og Dansk Flygtningehjælp om arrangementet

•Interkulturel forståelse: En temaeftermiddag med oplæg af Kristian Krogh konsulent i Dansk Flygtningehjælp for frivillige og andre interesserede om hvad forforståelse betyder for den gensidige respekt for andre mennesker. 20 deltagere .

 

Mødet med de mange nye flygtningefamilier fra Syrien og Congo

Uge efter uge mødes de frivillige kontaktpersoner de nye flygtninge, der skal finde sig til rette i vores kommune og vores land. Andre flygtningefamilier er i årets løb flyttet fra Lemvig efter deres 3 års integrationsperiode, hvor de skal blive i kommunen. Vi ønsker det bedste for dem de nye steder i Danmark og glæder os over deres taknemmelighed over den gode start de fik i Lemvig.

 

 

FDF hytte tur på Gjellerodde

Igen i år havde kommunens integrationsmedarbejdere arrangeret en lejrtur til FDF hytten på Gjellerodde for udvalgte flygtningebørnefamilier. Mange frivillige bakkede op om arrangementet med hjælp med forskellige aktiviteter , kørsel ,snobrødsdej, kager m.m. Det blev dejlige dage med godt samvær på tværs af alder og kultur.

 

Rigtig mange nye flygtninge venter på kontakt og danske samtalepartnere i 2015- for der er ankommet rigtig rigtig mange de sidste par måneder.

 

Tak til alle for arbejdet og for godt samarbejde i 2014

Godt nytår

Gunvor Fink Møller

 

Vores målsætning: "at skabe forståelse og samarbejde

mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig kommune"

Fusce faucibus porta ornare fusce baucibus leonisi pulvinar mattis praesent non nisl sapien.