Integrationsforeningen Lemvig

Integrationsforeningen arbejder med:

 • At skabe kontakt mellem flygtninge og danskere
 • At give lektiehjælp
 • At formidle kendskab til og forståelse for vores danske hverdag
 • At lave ture og ekskursioner
 • At formidle viden om de aktiviteter der foregår på egnen
 • At fremme forståelsen for hvad integration indebærer for borgere på vores egn

Som frivillig kan du vælge at:

 • Blive kontaktperson for en familie 2 timer om ugen
 • Blive lektiehjælper efter individuel aftale. 
 • Snakke dansk på Kompetenceværkstedet i Bonnet onsdage kl. 10-12
 • Give hjælp med praktiske problemer som rejsekort, læse breve, m.m.
 • Deltage i ture til omegnen og busture til seværdigheder 2 gange pr. halvår
 • Deltage i fælles arrangementer og fester

Som frivillig bestemmer du selv hvor megen tid du vil bruge og hvilke dele af foreningens arbejde du har lyst til at deltage i

Alle voksne flygtninge skal gå på sprogskole i Holstebro, men savner danskere i Lemvig, de kan tale med og stille spørgsmål til. Alt er jo nyt, når man kommer hertil direkte fra Congo, Syrien, Eritrea eller andre steder i verden.

Integrationsforeningen samarbejder med Dansk Flygtningehjælp

Hvordan bliver man medlem af Integrationsforeningen i Lemvig?

Kontakt foreningens formand:

Navn: Birgit Kallesøe

Tlf.: 5150 7534

Email: birgitkallesoe@gmail.com